Photoshop CS6惊艳的新特性分享

12th 05-2012 浏览(6,215) 评论(3)

3月份,Photoshop CS6 Beta版(下文简称PS CS6)发布公测,并在4月发布了正式版,因为网络以及电脑性能...